ตัวอย่างข้อสอบวัดผลระหว่างภาค วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1

ข้อสอบเหล่านี้เป็นของปีการศึกษา2544

สามารถเรียกดูได้โดยคลิ๊กที่จุดประสงค์ บางจุดไม่มีการสอบระหว่างภาค จึงไม่มีแนวข้อสอบมาให้ดู

ข้อสอบจะมีแต่โจทย์เท่านั้น เพราะต้องการให้น้องๆไปลองทำด้วยตนเอง

ข้อสอบรุ่นของน้องคงไม่ออกแบบนี้แล้วแหละ เพราะเขาเปลี่ยนข้อสอบ ยกเว้นเวลาอาจารย์ยุ่งๆ

ถ้าอาจารย์รู้ว่ามีเว็บนี้ก็คงไม่ใช้ของเดิม แต่ก็คงไม่ออกแหวกแนวหรอก หากจุดประสงค์ไม่เปลี่ยน

ขอขอบคุณ อาจารย์ไพบูลย์ ใจชอบธรรม อาจารย์ทำให้หนูรักวิชาคณิตศาสตร์มากๆ

เพื่อนๆห้องอื่นที่จดโพยมาให้(จดมาให้เพื่อนเขา แต่เราไปขอลอกต่อ ฮิๆ)

บอกอีกนิดว่าตัวอย่างข้อสอบจะออกมาเป็นภาพ และทับหน้านี้ ดังนั้นน้องๆอาจจะต้องเสียเวลากดBACKไปมาสักหน่อย ถ้ามีคนบ่นมาเยอะพี่อาจจะไปแก้โค้ดให้แต่ตอนนี้ขอไม่แก้เพราะขี้เกียจจริงๆ

 

จุดประสงค์ที่

เรื่อง

1.

บวก ลบ คูณ หาร เลขยกกำลัง แก้สมการเมื่อตัวแปรอยู่ในรูปเลขยกกำลังได้

2.

นำลอการิทึมไปใช้ในการคำนวณได้

3.

แก้สมการเอ็กซ์โปเนนเชียลและสมการลอการิทึมได้

4.

หาค่าฟังก์ชันตรีโกณฯจากRหรือของมุมโดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณของผลบวกหรือผลต่างของR2จำนวนหรือมุม2มุม

5.

หาค่าฟังก์ชันarcsin, arccosและarctangentได้ (ก่อนกลางภาคถึงแค่จุดนี้)

6.

พิสูจน์เอกลักษณ์ที่กำหนดให้ได้ (หลังกลางภาคเริ่มจากจุดนี้)

7.

แก้สมการตรีโกณมิติได้

8.

นำกฎของไซน์ โคไซน์ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงได้

9.

หาผลคูณของเมตริกซ์กับจำนวนจริงและเมตริกซ์กับเมตริกซ์ได้

10.

บอกสมบัติการบวกของเมตริกซ์ การคูณเมตริกซ์ด้วยจำนวนจริง การคูณเมตริกซ์ด้วยเมตริกซ์ การนำไปใช้

11.

หาdetและอินเวอร์สการคูณn´nเมตริกซ์ได้  

12.

แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีเมตริกซ์ได้

13.

แก้อสมการเชิงเส้น และเขียนกราฟของอสมการเชิงเส้นในระบบพิกัดฉากได้

14.

สามารถแก้ปัญหาโดยใช้กำหนดการเชิงเส้นโดยใช้กราฟได้

 

ประณิธี รัตนวิจิตร pranitee_r@yahoo.com HOME http://www.itforthai.com/pranitee WEBBOARD