ตัวอย่างข้อสอบวัดผลระหว่างภาค วิชาคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 2

ข้อสอบเหล่านี้เป็นของปีการศึกษา 2544

สามารถเรียกดูได้โดยคลิ๊กที่จุดประสงค์ บางจุดไม่มีการสอบระหว่างภาค จึงไม่มีแนวข้อสอบมาให้ดู

ข้อสอบจะมีแต่โจทย์เท่านั้น เพราะต้องการให้น้องๆไปลองทำด้วยตนเอง

ข้อสอบรุ่นของน้องคงไม่ออกแบบนี้แล้วแหละ เพราะเขาเปลี่ยนข้อสอบ ยกเว้นเวลาอาจารย์ยุ่งๆ

ถ้าอาจารย์รู้ว่ามีเว็บนี้ก็คงไม่ใช้ของเดิม แต่ก็คงไม่ออกแหวกแนวหรอก หากจุดประสงค์ไม่เปลี่ยน

ขอขอบคุณ อาจารย์ไพบูลย์ ใจชอบธรรม อาจารย์ทำให้หนูรักวิชาคณิตศาสตร์มากๆ

เพื่อนๆห้องอื่นที่จดโพยมาให้(จดมาให้เพื่อนเขา แต่เราไปขอลอกต่อ ฮิๆ)

 

จุดประสงค์ที่

เรื่อง

1.

บวก ลบ เวกเตอร์ที่กำหนดให้ นำสมบัติต่างๆของเวกเตอร์ไปใช้ได้

2.

นำสมบัติของผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์ไปใช้ได้

3.

บวก ลบ คูณ หารจำนวนเชิงซ้อนได้

4.

เขียนกราฟและหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนได้

5.

เขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปจำนวนเชิงขั้วและประยุกต์ใช้ได้ (สอบกลางภาคถึงจุดนี้)

6.

แก้สมการพหุนามได้ (หลังกลางภาคเริ่มจากจุดนี้)

7.

หาควอไทล์ เดไซล์ เปอร์เซนต์ไทล์ ของข้อมูลที่กำหนดให้ได้

8.

วัดการกระจายของข้อมูล เปรียบเทียบการกระจายของข้อมูล ตั้งแต่สองชุดขึ้นไปโดยใช้การกระจายสัมพัทธ์

9.

ค่ามาตรฐาน เปรียบเทียบข้อมูลสองชุดขึ้นไป

10.

หาพื้นที่ใต้โค้งปกติ และนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใต้โค้งปกติไปใช้ได้

 

ประณิธี รัตนวิจิตร pranitee_r@yahoo.com HOME http://www.itforthai.com/pranitee WEBBOARD